Swift Code คืออะไร

Swift Code คืออะไร
หลายครั้งเวลาที่เราจะทำธุรกรรมอะไร เวลาที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เราจะต้องเห็นช่องให้กรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารของเรา และหนึ่งในนั้นก็จะมีช่องให้คุณกรอก รหัส Swift Code แล้วเราจะต้องใส่อะไรลงในช่อง Swift Code ละ

ก่อนอื่นผมขออธิบายเรื่องของ SwiftCode ก่อนดีกว่า ว่ามันคืออะไร

Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ SWIFT code เนื่องจากองค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT

คราวนี้เรามาดูตัวอย่างของ SwiftCode กัน

รหัสธนาคารตามมาตรฐานประกอบด้วยอักขระ 8 ถึง 11 ตัว มีความหมายดังนี้

  • 4 ตัวแรก เป็นรหัสสำหรับชื่อธนาคาร
  • 2 ตัวถัดไป เป็นรหัสประเทศตาม ISO 3166-1 alpha-2
  • 2 ตัวถัดไป เป็นรหัสบอกตำแหน่ง
  • 3 ตัวสุดท้าย เป็นรหัสบอกสาขาและสาขาย่อย ซึ่ง "XXX" หมายถึงสำนักงานใหญ่

หากรหัสทั้งหมดมีแค่ 8 ตัว จะหมายถึงสำนักงานใหญ่

ตัวอย่างเช่น ธนาคารดอยซ์แบงก์เป็นธนาคารสากลแห่งหนึ่ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ดังนั้นรหัสของสำนักงานใหญ่คือ DEUTDEFF

  • DEUT คือธนาคารดอยซ์แบงก์
  • DE คือประเทศเยอรมนี
  • FF คือจังหวัดแฟรงก์เฟิร์ต

สำหรับการใช้รหัส 11 ตัว จะสามารถสั่งจ่ายไปยังสำนักงานหรือสาขาย่อยได้โดยตรง เช่น DEUTDEFF500 หมายถึงสำนักงานย่อยของธนาคารดอยซ์แบงก์ในเมืองบัดฮอมบูร์ก เป็นต้น

คราวนี้คงเข้าใจแล้วใช่มั้ย ครับ คราวนี้เรามาดูรหัส Swift Code ของธนาคารในประเทศไทยกันดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง

ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
ชื่อธนาคาร: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140
หมายเลขโทรศัพท์: (66 2) 222-0000
Fax: (66 2) 470- 2749
Swift Code: KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ (www.bangkokbank.com)
ชื่อธนาคาร: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 2231-4333 Fax: 2236-8281-2
Swift Code: BKKBTHBK

ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th)
ชื่อธนาคาร: Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
หมายเลขโทรศัพท์: 2544-1111
Fax: 2544-5000
Swift Code: SICOTHBK

ธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th)
ชื่อธนาคาร: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110
หมายเลขโทรศัพท์: 2255-2222
Fax: 2255-9391-6
Swift Code: KRTHTHBK

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (www.standardchartered.co.th)
ชื่อธนาคาร: Standard Chartered Bank (Thailand)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 90 North Sathorn Road Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์:2724-4000
Swift Code: SCBLTHBX

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (www.krungsri.com)
ชื่อธนาคาร: Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120
หมายเลขโทรศัพท์: 2296-2001 , 2683-1000
Fax: 2683-1304
Swift Code: AYUDTHBK

ธนาคารไทยธนาคาร (www.bankthai.co.th)
ชื่อธนาคาร: BankThai Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 44 North Sathorn Rd Silom, Bangrak, Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 2638-8000
Fax: 2633-9044
Swift Code: UBOBTHBK

ธนาคารนครหลวงไทย (www.scib.co.th)
ชื่อธนาคาร: Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1101 New Petchburi Road Makkasan, Rajthewi, Bangkok 10400
หมายเลขโทรศัพท์: 2253-0200
Swift Code: SITYTHBK

ธนาคารทหารไทย (www.tmbbank.com)
ชื่อธนาคาร: TMB Bank Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900
หมายเลขโทรศัพท์: (66 2) 299-1111 273-7020
Fax: (66 2) 273-7118
Swift Code: TMBKTHB

ธนาคารยูโอบี (www.uob.co.th)
ชื่อธนาคาร: Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2343-3000
Fax: 0-2287-2973-4
Swift Code: UOVBTHBK

หากข้อมูลของบัญชีธนาคาร ของเราเป็นของธนาคารไหน เราก็นำรหัส Swift Code ของธนาคารนั้นไปกรอกนะครับ 🙂